Guziki

Budżet

BUDŻET SZKOŁY – 3.149.841,00

Plan finansowy dochodów i wydatków szkoły na 2017 rok.

 • Wypłaty dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. 
 • Pochodne od płac.
 • Odpis na ZFŚS. 
 • Świadczenia bhp i fund. zdr. n-li. 
 • Materiały kancelaryjne, druki, prenumeraty. 
 • Zakup na wyposażenie pomieszczeń szkolnych. 
 • Zakup środków czystości, materiałów konserwacyjnych, świetlówek, gaśnic.
 • Dokształcanie nauczycieli. 
 • Zakup papieru do ksero.
 • Zakup licencji i programów. 
 • Zakup pomocy naukowych. 
 • Bieżące remonty, konserwacje i przeglądy.
 • Bieżące opłaty za media. 
 • Bieżące usługi.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

24-05-2017 - Edycja treści.

20-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 814