Guziki

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu:

http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=000217403


Godziny urzędowania sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Sposoby załatwiania spraw w XXXI Liceum Ogolnokształcącym im. L. Zamenhofa w Łodzi.

  1. Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski, pisma interesantów,udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
  2. Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, faksem lub elektronicznie. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
  3. Wszystkie sprawy wpływające przekazywane są Dyrektorowi Szkoły na bieżąco. Dyrektor podejmuje decyzje o kolejności i sposobie ich załatwiania. Ponadto sekretariat wykonuje:
  4. Zapisy oraz wypisy uczniów.
  5. Wydaje legitymację.
  6. Wydaje duplikaty legitymacji oraz duplikatów innych dokumentów, osoba starająca się o duplikat danego dokumentu powinna złożyć w sekretariacie szkoły stosowne podanie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszt wydawania duplikatów jest odpłatny. Aby uzyskać zwolnienie z zajęć W-F należy dostarczyć do sekretariatu:
    1. podanie rodziców o zwolnienie dziecka z zajęć z podpisem wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcia W-F,
    2. opinia – zaświadczenie od lekarza. Na podstawie dokumentów dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć sportowych.

Ponadto sekretariat wykonuje zadania i inne plecenia zlecone przez dyrektora oraz wynikające z działalności statutowej szkoły.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

29-10-2018 - Edycja treści.

15-06-2016 - Edycja treści.

20-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

20-12-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 610