Guziki

Status prawny

XXXI Liceum Ogólnokształcące im. Ludwika Zamenhofa w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Szkoła działa na podstawie: 

  • Ustawy z dnia 7 września 19991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35,64,195,668,1010) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Uchwały nr LXXIII/1658/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie przekształcenia XXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Ludwika Zamenhofa w Łodzi, ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5 b.
  • Statutu XXXI LO im. L. Zamenhofa (tekst jednolity), obowiązujący od 8.10.2015 r.

Szkoła jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

  • Organem prowadzącym  jest Wydział Edukacji Miasta Łodzi.
  • Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

02-01-2018 - Edycja treści.

27-09-2017 - Edycja treści.

18-05-2017 - Edycja treści.

20-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

24-12-2010 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 682